Biuro Rachunkowe Kłodzkie Centrum Biznesu
Czerhoniak i Spółka spółka jawna
Strona głównaBiuro RachunkowePozostałe UsługiKontakt
PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓWKSIĘGA HANDLOWARYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCHKARTA PODATKOWAFUNDACJE, STOWARZYSZENIA, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
FUNDACJE, STOWARZYSZENIA, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
Opłata podstawowa - 
(opłata zryczałtowana – rozliczenie księgowe do 50 faktur),
250,00 zł
Opłata dodatkowa - 
(opłata dodatkowa za każdy dowód księgowy powyżej 50),
2,00 zł
Opłata za umowę cywilno – prawną -
(opłata za umowę o dzieło, umowę zlecenie),
25,00 zł
Opłata za obsługę pracownika -
(opłata za obsługę kadrowo-płacową),
30,00 zł
Opłata roczna -                                                                               
(opłata za sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego).
 170,00 zł

W zakres obsługi podstawowej wchodzi:
- prowadzenie zapisów w księgach rachunkowych,
- prowadzenie ewidencji VAT,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
- prowadzenie ewidencji wyposażenia,
- rozliczanie okresów miesięcznych i ustalanie zaliczki na podatek od osób fizycznych, od osób prawnych, podatku VAT.
W zakres obsługi kadrowo-płacowej wchodzi:
- naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do US i ZUS,
- prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników,
- wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach.
WSZYSTKIE CENY SĄ CENAMI NETTO.


Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej  w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani innych aktów prawnych.
Strona głównaBiuro RachunkowePozostałe UsługiKontakt