Biuro Rachunkowe Kłodzkie Centrum Biznesu
Czerhoniak i Spółka spółka jawna
Strona głównaBiuro RachunkowePozostałe UsługiKontakt
PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓWKSIĘGA HANDLOWARYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCHKARTA PODATKOWAFUNDACJE, STOWARZYSZENIA, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
KSIĘGA HANDLOWA

 

Opłata podstawowa -                                                                    
(opłata zryczałtowana – rozliczenie księgowe do 50 faktur),
 320,00 zł
Opłata dodatkowa -                                                                           
(opłata dodatkowa za każdy dowód księgowy powyżej 50),
 2,00 zł
Opłata za obsługę właściciela -                                                      
(opłata za obsługę kadrowo-płacową),
 20,00 zł
Opłata za umowę cywilno – prawną -                                          
(opłata za umowę o dzieło, umowę zlecenie),
  25,00 zł
Opłata za obsługę pracownika -                                                    
(opłata za obsługę kadrowo-płacową),
 30,00 zł
Opłata roczna -                                                                                
(opłata za sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego).
 250,00 zł

W zakres obsługi podstawowej wchodzi:
- prowadzenie zapisów w księgach rachunkowych,
- prowadzenie ewidencji VAT,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
- prowadzenie ewidencji wyposażenia,
- rozliczanie okresów miesięcznych i ustalanie zaliczki na podatek od osób fizycznych, od osób prawnych, podatku VAT.
W zakres obsługi kadrowo-płacowej wchodzi:
- naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do US i ZUS,
- prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników,
- wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach.
WSZYSTKIE CENY SĄ CENAMI NETTO.


Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej  w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani innych aktów prawnych.
Strona głównaBiuro RachunkowePozostałe UsługiKontakt