Biuro Rachunkowe Kłodzkie Centrum Biznesu
Czerhoniak i Spółka spółka jawna
Strona głównaBiuro RachunkowePozostałe UsługiKontakt
PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓWKSIĘGA HANDLOWARYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCHKARTA PODATKOWAFUNDACJE, STOWARZYSZENIA, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Opłata podstawowa -                                                                   
(
opłata zryczałtowana – rozliczenie księgowe do 20 faktur),

 110,00 zł

Opłata podstawowa -                                                                   
(opłata zryczałtowana – rozliczenie księgowe do 50 faktur),

160,00 zł

Opłata dodatkowa -                                                                           
(opłata dodatkowa za każdy dowód księgowy powyżej 50),

1,70 zł

Opłata za obsługę właściciela -                                                      
(opłata za obsługę kadrowo-płacową),

20,00 zł

Opłata za umowę cywilno – prawną -                         
(opłata za umowę o dzieło, umowę zlecenie),

 25,00 zł

Opłata za obsługę pracownika -                                                    
(opłata za obsługę kadrowo-płacową),

30,00 zł

Zakończenie roku obrachunkowego -                                           
(zeznanie roczne).

50,00 zł

W zakres obsługi podstawowej wchodzi:
- prowadzenie zapisów w KPiR,
- prowadzenie ewidencji VAT,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
- prowadzenie ewidencji wyposażenia,
- rozliczanie okresów miesięcznych i ustalanie zaliczki na podatek od osób fizycznych, podatku VAT.
W zakres obsługi kadrowo-płacowej wchodzi:
- naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do US i ZUS,
- prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników,
- wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach.                                                      

WSZYSTKIE CENY SĄ CENAMI NETTO.


Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej  w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani innych aktów prawnych.
Strona głównaBiuro RachunkowePozostałe UsługiKontakt